تجربه شخصی دورکاری

تجربه شخصی دورکاری

مختصر و مفید میخوام نظرم رو درباره دورکاری بگم. باید اعتراف کنم بهره‌وری کارم در زمان ریموت به‌طور میانگین در بهترین حالت نصف زمانی است که در شرکت هستم.